1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
  6. Công thức cách tính Hệ số\Tỷ lệ trong quy trình giá thành hệ số\tỷ lệ trên phần mềm

Công thức cách tính Hệ số\Tỷ lệ trong quy trình giá thành hệ số\tỷ lệ trên phần mềm

1. Giá thành hệ số/tỷ lệ là gì?

Là phương pháp tính giá thành trên MISA, áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên vật liệu chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đó, đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ và đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,…
Xem hướng dẫn tính giá thành Hệ số\Tỷ lệ theo TT200 Tại đây hoặc TT133 Tại đây

Khi nào chọn phương pháp hệ số, khi nào chọn tỷ lệ?

– Phương pháp tỷ lệ áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ, trên cơ sở cùng một loại nguyên vật liệu sản xuất ra nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. VD: nhà máy da sản xuất các sản phẩm khác nhau từ da như ví da, thắt lưng, giày da, túi da… Các sản phẩm này sẽ có kết cấu giá thành (tỷ trọng các khoản mục chi phí trong giá thành) khác nhau.

– Phương pháp hệ số áp dụng thích hợp trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm nhưng có kích cỡ mẫu mã hoặc cấp bậc chất lượng khác nhau. Chẳng hạn, nhà máy giày sản xuất các loại giày với các cỡ khác nhau, nhà máy chè sản xuất chè với các cấp bậc chất lượng loại 1, 2….

Phần mềm Tính giá thành theo Hệ số/tỷ lệ như thế nào?

Hiểu một cách đơn giản, tính giá thành theo phương pháp này là Tổng hợp tất cả chi phí (NVL, NC, SXC) vào đối tượng tập hợp chi phí (DT THCP) phân xưởng, và DT THCP này sản xuất cho nhiều thành phẩm khác nhau.

Sau khi tổng hợp giá trị tổng chi phí, phần mềm sẽ dựa vào định mức giá thành đã nhập trên phần mềm để tính ra Tỷ lệ phân bổ giá thành của các thành phẩm trong cùng ĐT THCP, sau đó sẽ chia với số lượng mà ra đơn giá của các thành phẩm trong cùng DT THCP.

Để tính được giá thành theo phương pháp này, bạn cần tính toán và nhập Định mức thành phẩm (cho 1 đơn vị thành phẩm) vào phần mềm MISA theo hướng dẫn Tại đây
(Định mức này đơn vị tự tính toán, có thể tham khảo trên google từ khóa “cách tính định mức sản phẩm“)

2. Phần mềm tính Tỷ lệ phân bổ giá thành dựa vào Hệ số hoặc Tỷ lệ như thế nào?

1. Phương pháp Hệ số

– Khi chọn phương pháp tính là Hệ số, người dùng nhấn Lấy giá thành định mức và Tính tỷ lệ phân bổ
– Phần mềm sẽ lấy Thành phẩm có số lượng lớn nhất trên 1 DT THCP làm thành phẩm chuấn và Hệ số là 1
– Sau đó dùng quy tắc nhân – chia tam suất để tính ra Hệ số của Thành phẩm còn lại.

Ví dụ: để tính hệ số của thành phẩm QUẦN NỮ = Giá thành định mức (QUẦN NỮ) x Hệ số (QUẦN NAM) / Giá thành định mức (QUẦN NAM) = 30.000 * 1/20.000=1,5

– Sau khi có hệ số của tất cả thành phẩm, ta có cột Số lượng thành phẩm chuẩn = Hệ số x Số lượng


– Tỷ lệ phân bổ giá thành được xác định = Số lượng thành phẩm chuẩn / Tổng số lượng thành phẩm chuẩn

Ví dụ ở đây: Tỷ lệ phân bổ giá thành QUẦN NỮ = SL thành phẩm chuẩn (QUẦN NỮ) / Tổng SL thành phẩm chuẩn = (45/95)*100% = 47,37%

Lưu ý: Bạn có thể chủ động tích ô để thay đổi thành phẩm chuẩn và 1 ĐT THCP phân xưởng chỉ xác định 1 thành phẩm chuẩn.

2. Phương pháp tỷ lệ

– Khi chọn phương pháp tính là Tỷ lệ, người dùng nhấn Lấy giá thành định mức và Tính tỷ lệ phân bổ
– Phần mềm tự động cập nhật số lượng thành phẩm và giá thành định mức
– Cột Tiêu chuẩn phân bổ = Số lượng x giá thành định mức

– Tỷ lệ phân bổ giá thành được xác định = Tiêu chuẩn phân bổ / Tổng tiêu chuẩn phân bổ

Ví dụ ở đây: Tỷ lệ phân bổ giá thành QUẦN NỮ = Tiêu chuẩn phân bổ (QUẦN NỮ) / Tổng tiêu chuẩn phân bổ = (900.000/1.900.999) *100% = 47,37%

Như vậy, MISA đã hướng dẫn và giải thích bạn biết giá thành sản xuất theo Hệ số/tỷ lệ tính như thế nào và lấy tỷ lệ phân bổ như nào. Chúc bạn thực hiện thành công và hiệu quả.

Cập nhật 19 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan