1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Khi thêm kỳ tính giá thành, tích nút lấy dữ liệu không lên đối tượng THCP cần tính giá thành thì phải xử lý như thế nào?

Khi thêm kỳ tính giá thành, tích nút lấy dữ liệu không lên đối tượng THCP cần tính giá thành thì phải xử lý như thế nào?

1. Vấn đề

Khi thêm kỳ tính giá, bạn tích vào nút lấy dữ liệu nhưng không lên đối tượng THCP bạn đang cần tính giá thành. Ví dụ trong kỳ cần tính đối tượng THCP là Áo Sơ Nam, tuy nhiên nhấn nút Lấy dữ liệu không thấy đối tượng đó hiển thị.

2. Nguyên nhân và Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do trong kỳ không có phát sinh chi phí trực tiếp liên quan tới đối tượng THCP cần tính giá thành

Giải pháp:

 • Vào phân hệ Giá Thành, chọn tab phương pháp tính giá thành tương ứng (giản đơn hoặc hệ số tỷ lệ), nhấn Thêm Kỳ tính giá.
 • Nhấn vào nút Lấy dữ liệu để phần mềm tự động lấy các đối tượng trong kỳ có phát sinh chi phí trực tiếp
 • Tích vào ô Chọn  tích chọn đối tượng cần tính giá thành và nhấn Đồng ý

Nguyên nhân 2: Trong kỳ có phát sinh chi phí trực tiếp liên quan tới đối tượng THCP tuy nhiên trên chứng từ phát sinh liên quan không khai báo thông tin đối tượng THCP

Giải pháp: Bạn thực hiện theo 4 bước sau:

  • Tìm các chứng từ chi phí có phát sinh trực tiếp tới đối tượng THCP
  • Mở chứng từ, nhấn Bỏ ghi\Sửa
  • Tại tab Thống kê, bạn tìm tới cột đối tượng THCP tương ứng và thực hiện nhập bổ sung.
  • Nhấn Ghi sổ lại chứng từ và mở lại kỳ tính giá thành nhấn lại nút Lấy dữ liệu để cập nhật lại đối tượng THCP
  • Lưu ý: Đối với TT133 bạn cần chọn đầy đủ khoản mục chi phí thì chi phí mới được ghi nhận

Nguyên nhân 3: Do đối tượng THCP bạn cần tính giá thành đã được chọn trong kỳ tính giá thành khác có thời gian giao nhau với kỳ tính giá thành hiện tại

 • Giải pháp: Bạn thực hiện theo 4 bước sau:
  • Vào phân hệ Giá Thành, chọn tab phương pháp tính giá thành tương ứng, chọn thẻ Kỳ tính giá.
  • Nhấn Lọc, chọn thời gian rộng hơn, và có chưa thời gian kỳ tính giá thành bạn đang tính\nhấn Lọc
  • Phần mềm hiển thị tất cả các kỳ tính giá, bạn bấm Xem từng kỳ tính giá thành xem kỳ tính giá nào bị sai.
  • Xóa kỳ tính giá thành bị sai đi, Thêm kỳ tính giá lại để tính giá thành.

 

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan