Làm thế nào để tính giá thành phân bước (nhiều công đoạn) trên phần mềm?

Cách thực hiện

Để tính giá thành phân bước trên phần mềm bạn thực hiện bằng cách tạo nhiều kỳ tính giá thành.

Tương ứng với mỗi giai đoạn, bạn tạo 1 kỳ tính giá thành tương ứng với giai đoạn đó, mỗi kỳ tính giá thành sẽ tính giá thành cho bán thành phẩm của giai đoạn đó & kỳ tính giá thành cuối cùng sẽ tính giá thành của thành phẩm hoàn thành.

Ví dụ: Đơn vị sản xuất thành phẩm A, để sản xuất ra TP A cần sản xuất qua một sản phẩm trung gian A1.

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa
 • Nhấn Thêm khai báo khai báo 2 mã thành phẩm A1 và A

Giai đoạn 1: Tính giá thành bán thành phẩm A1

Bước 1: Tạo đối tượng tập hợp chi phí A1

 • Vào Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí\nhấn Thêm

Bước 2: Tập hợp các khoản chi phí sản xuất cho thành phẩm A1

 • Khi hạch toán chi phí chọn Đối tượng tập hợp chi phí là thành phẩm A1 đã tạo ở bước 1

Bước 3: Tính giá xuất kho

 • Trước kho tính giá thành nếu có xuất kho NVL để sản xuất thành phẩm A1, bạn cần vào Nghiệp vụ\ Kho\Tính giá xuất kho để tính giá trị cho khoản NVL đem sản xuất.

Bước 4: Tính giá thành cho thành phẩm A1

 • Thực hiện tính giá thành tương tự hướng dẫn tại đây
 • Sau khi thành phẩm A1 sẽ có giá trị nhập kho chuyển qua giai đoạn 2

Giai đoạn 2: Tính giá thành thành phẩm hoàn thành A

Bước 1: Tạo đối tượng tập hợp chi phí A

 • Vào Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí\nhấn Thêm

Bước 2: Tập hợp các khoản chi phí sản xuất cho thành phẩm A

 • Khi hạch toán chi phí chọn Đối tượng tập hợp chi phí là thành phẩm A đã tạo ở bước 1
 • Ví dụ khi xuất kho thành phẩm A1 sản xuất thì hạch toán Nợ 621, 154/C155 và chọn đối tượng tập hợp chi phí là mã Thành phẩm A

Bước 3: Tính giá xuất kho

 • Trước kho tính giá thành nếu có xuất kho NVL để sản xuất thành phẩm A, bạn cần vào Nghiệp vụ\ Kho\Tính giá xuất kho để tính giá trị cho khoản NVL đem sản xuất.

Bước 4: Tính giá thành cho thành phẩm A

  • Thực hiện tính giá thành tương tự hướng dẫn tại đây
  • Lưu ý: Khi lập kỳ tính giá thành, phần tên kỳ tính giá nên viết lại để dễ phân biệt trên danh sách kỳ tính giá

Trên đây là ví dụ hướng dẫn trường hợp có 2 giai đoạn, trường hợp có nhiều hơn 2 giai đoạn anh/chị cũng làm tương tự nhé.

Cập nhật 16 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan