1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Giấy phép sử dụng (GPSD)
 6. Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?

Lưu ý: Để kích hoạt GPSD, máy tính cần phải có kết nối internet.

1. Kích hoạt GPSD lần đầu (Mua mới/Nâng cấp)

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản cá nhân

Lưu ý: Nếu chưa có dữ liệu kế toán – Tham khảo hướng dẫn tại đây 

Bước 2: Kích hoạt Giấy phép sử dụng (GPSD)

 • Vào menu Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng, đăng nhập bằng tài khoản Kế toán trưởng/Chủ Doanh nghiệp.

 • Đối với Doanh nghiệp chỉ mua một GPSD: Nhấn Kích hoạt GPSD, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

 • Đối với Doanh nghiệp mua nhiều GPSD
  • Nếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Kích hoạt GPSD chương trình hiển thị danh sách các GPSD để kích hoạt:

  • Cách 1: Kích hoạt từng GPSD

  • Cách 2: Kích hoạt nhiều GPSD cùng lúc.

Lưu ý: Không thể chọn  các GPSD khác loại để áp dụng cùng lúc – Chỉ được lựa chọn cùng là Trả phí 1 lần  hoặc cùng là Trả phí định kỳ

2. Kích hoạt GPSD khi có thông báo gia hạn

Sau khi chương trình cấp giấy phép sử dụng phần mềm mới (Do có sự thay đổi về Thông tin công ty; Loại trả phí; Số lượng người dùng), hệ thống sẽ gửi mail thông báo GPSD tới Quý khách hàng:

Cách 1: Kích hoạt GPSD ngay sau khi nhận mail thông báo

Người dùng có thể kích hoạt ngay GPSD mới khi đang trong phiên làm việc mà không cần phải đăng nhập lại chương trình.

Cách thực hiện:

 • Vào menu Trợ giúp/Đăng ký GPSD

 • Nhấn Lấy GPSD mới nhất để lấy thông tin giấy phép mới nhất đã được chương trình cấp lại.
 • Nhấn Áp dụng ngay.

Cách 2: Kích hoạt GPSD khi nhận thông báo từ phần mềm

Sau 3 ngày kể từ thời điểm cấp mới Giấy phép sử dụng, nếu người dùng chưa kích hoạt GPSD mới thì khi đăng nhập phần mềm, chương trình sẽ gửi thông báo kích hoạt GPSD. Cụ thể:

 • Dữ liệu chỉ có 01 GPSD: Khách hàng kiểm tra thông tin và nhấn Kích hoạt GPSD

 • Dữ liệu có từ 02 GPSD trở lên: Kiểm tra thông tin và nhấn Áp dụng ngay

Lưu ý: Trong quá trình áp dụng GPSD mới, chương trình sẽ:

 • Kiểm tra các thông tin Tên công ty, địa chỉ . Nếu có thay đổi, phần mềm sẽ hiện thông báo

 • Nếu có thay đổi thông tin loại trả phí với dữ liệu có từ 2 GPSD trở lên, phần mềm sẽ thông báo:

 • Kiểm tra số lượng người dùng: Nếu số người dùng hiện tại vượt quá số lượng người dùng cho phép trên GPSD mới => Nhấn Ngừng kích hoạt  

3. Lưu ý

1. Để chia sẻ GPSD cho một người dùng khác

 • Truy cập vào id.misa.com.vn và đăng nhập bằng tài khoản Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN
 • Tại mục Giấy phép, chọn Chia sẻ và khai báo thông tin người được chia sẻ giấy phép.

2. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.

3. Kiểm soát số lượng người dùng: Chỉ người có vai trò quản trị hệ thống và admin mới có quyền kích hoạt/ngừng kích hoạt người dùng.

 • Số lượng người dùng đang kích hoạt nhiều hơn số lượng người dùng được phép sử dụng: Chọn mã người dùng không tiếp tục sử dụng và Ngừng kích hoạt.
  • Doanh nghiệp có một hoặc nhiều chi nhánh phụ thuộc áp dụng 01 GPSD: Một doanh nghiệp chỉ áp dụng một GPSD chọn tối đa 3 người dùng

  • Doanh nghiệp có các chi nhánh phụ thuộc cùng áp dụng 1 GPSD:  Tổng người dùng được phép sử dụng cũng chỉ tối đa 3 mã

  • Doanh nghiệp áp dụng nhiều GPSD: Được phép kích hoạt số lượng người dùng tối đa với từng chi nhánh độc lập có GPSD.
 • Số lượng người dùng đang kích hoạt nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người dùng được phép sử dụng: Kích hoạt GPSD bình thường, bỏ qua bước kiểm soát người dùng.

4. Để in lại chứng từ, báo cáo theo thông tin của GPSD cũ thì kích hoạt lại GPSD cũ như sau:

Cập nhật 26 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan