Nhập khẩu dữ liệu

Cho phép lấy dữ liệu đã được xuất khẩu từ một dữ liệu khác có định dạng .xml

Cách thao tác

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu.
 • Chọn tệp dữ liệu cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng
 • Chọn các đơn vị và các danh mục, loại chứng từ cần xuất khẩu.

 • Lựa chọn lưu dữ liệu nhập khẩu:
  • Nhấn Cất và ghi sổ nếu muốn cất dữ liệu nhập khẩu đồng thời với việc ghi sổ chứng từ.
  • Nhấn Cất nếu chỉ muốn cất giữ dữ liệu nhập khẩu còn việc ghi sổ chứng từ sẽ được thực hiện sau khi mở dữ liệu.

 • Kiểm tra lại kết quả sau khi nhập khẩu xong.

 • Nhấn Lưu kết quả nếu muốn lưu lại kết quả của việc nhập khẩu.
 • Nhấn Chi tiết… nếu muốn xem nguyên nhân tại sao nhập khẩu không thành công.

 • Nhấn Đóng.

Lưu ý:

 • Khi nhập khẩu xml Chính sách giá, người dùng cần phải đồng nhất danh mục trên dữ liệu xml với danh mục chương trình trước khi nhập khẩu.
 • Tất cả các vai trò người dùng do phần mềm mang đi (ngoại trừ vai trò Thủ kho và Thủ quỹ) thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu

Cập nhật 7 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan