1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Tệp
 5. Quản lý dữ liệu
 6. Làm thế nào để nén được dữ liệu khi sao lưu ở máy trạm?

Làm thế nào để nén được dữ liệu khi sao lưu ở máy trạm?

1. Nội dung

Cho phép máy trạm nén được dữ liệu khi sao lưu, giúp tiết kiệm dung lượng trên máy chủ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu.

2. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu.

3. Chọn thư mục ngầm định sau lưu bằng cách nhấn biểu tượng

=> chương trình sẽ hiển thị danh sách các thư mục được máy chủ chia sẻ quyền đọc và ghi cho máy trạm.

4. Chọn thư mục sao lưu được máy chủ chia sẻ. Nhấn Đồng ý

5. Trường hợp không nhìn thấy hoặc không chọn được thư mục sao lưu do máy chủ chia sẻ thì xem hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn máy chủ chia sẻ thư mục sao lưu cho máy trạm

1. Trên máy chủ, nhấn chuột phải vào thư mục sao lưu muốn chia sẻ cho máy trạm.

2. Chọn Properties\Sharing. Nhấn Share.

3. Thực hiện chia sẻ thư mục sao lưu theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Lưu ý: Chỉ có thể chia sẻ thư mục cho các máy tính trong cùng mạng LAN.

 

Trường hợp 1: Đơn vị không sử dụng hệ thống DC (Domain Controller) để quản lý người dùng

1. Nhấn biểu tượng mũi tên.

2. Chọn Everyone. (Cho phép tất cả máy tính trong cùng hệ thống mạng LAN, có quyền Xem/Sửa/Xóa các file trong thư mục được chia sẻ).

3. Nhấn Add.

4. Nhấn biểu tượng mũi tên, tích chọn quyền Read/Write.

5. Nhấn Share. Nhấn Done.

6. Mở thư mục Control Panel của máy tính.

7. Chọn Network and Internet\Network and Sharing centre\Change advanced sharing settings.

8. Tích chọn Turn off password protected sharing.

9. Nhấn Save changes.

 

Trường hợp 2: Đơn vị sử dụng hệ thống DC (Domail Controller) để quản lý người dùng
1. Nhấn biểu tượng mũi tên.

2. Chọn máy tính muốn chia sẻ thư mục:

 • Để chia sẻ cho toàn bộ máy tính trong hệ thống mạng LAN, chọn Everyone và nhấn Add.

 • Để chia sẻ cho một máy tính bất kỳ, gõ Tên user của máy tính muốn chia sẻ và nhấn Add hoặc Enter.

 

Hướng dẫn cách tìm tên user của một máy tính
 • Mở thư mục Control Panel của máy tính.

 • Chọn User Accounts\User Accounts\Manage User Accounts

 • Xem thông tin tên user tại cột User Name.

3. Nhấn biểu tượng mũi tên, tích chọn quyền Read/Write.

4. Nhấn Share.

5. Nhấn Done. Các máy tính được chia sẻ, sẽ có quyền Xem/Sửa/Xóa các file trong thư mục được chia sẻ.

Lưu ý: Nếu trước đó máy trạm chưa từng vào máy chủ để xem/sửa/xóa… file được chia sẻ, thì khi chọn thư mục ngầm định sao lưu lần đầu tiên, chương trình yêu cầu máy trạm phải nhập tài khoản đăng nhập vào máy trạm. Sau khi nhập tài khoản, Kế toán tích chọn Remember my credentials để không phải nhập lại tài khoản ở những lần sau.

Lưu ý: Để bỏ chia sẻ thư mục cho các máy tính khác, máy chủ thực hiện như sau:

 • Nhấn biểu tượng mũi tên tại người dùng muốn bỏ chia sẻ. Chọn Remove.
 • Nhấn Share, nhấn Done

6. Nhấn Đồng ý.

3. Lưu ý:

 • Mỗi máy sẽ tự thiết lập việc có nén dữ liệu sao lưu hay không và thư mục để lưu file sao lưu trên máy chủ.

 • Riêng thiết lập thời điểm sao lưu sẽ không ăn theo từng máy mà cho toàn bộ dữ liệu, nghĩa là: một máy bất kỳ thiết lập thời điểm sao lưu (Ví dụ: Không sao lưu khi kết thúc chương trình) cho dữ liệu A, thì tất cả các máy khác sử dụng dữ liệu A sẽ “Không sao lưu khi kết thúc chương trình”.

 • Nếu máy trạm không thiết lập cơ chế sao lưu thì sẽ mặc định sao lưu như sau:
  • Thời điểm sao lưu: Lấy theo thiết lập trên máy thiết lập gần nhất.
  • Thư mục sao lưu: Lấy theo thư mục ngầm định ban đầu của chương trình là D:\Setup\Backup.
  • Không nén tệp dữ liệu khi sao lưu.
Cập nhật 6 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan