Bảo trì dữ liệu

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Cách thao tác

  • Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Bảo trì dữ liệu:

 

  • Chọn khoảng thời gian thực hiện bảo trì tại mục Kỳ
  • Tích chọn mục Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để thực hiện bảo trì dữ liệu cho cả những chứng từ chưa được ghi sổ
  • Nhấn Thực hiện
  • Trong trường hợp có phát sinh những chứng từ không thực hiện bảo trì được, muốn xem danh sách những chứng từ đó nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn

  • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện bảo trì được. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc bảo trì dữ liệu.

Lưu ý: Trường hợp máy tính bị tắt đột ngột khi đang thực hiện chức năng bảo trì dữ liệu kế toán, thì chương trình có thể bị giữ ở trạng thái đang bảo trì. Khi đó cần thực hiện chức năng Xóa trạng thái bảo trì. Xem tại đây.

Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan