Sao lưu hàng loạt dữ liệu

1. Nội dung

Cho phép Kế toán sao lưu lại dữ liệu hàng loạt, để có thể phục hồi lại sử dụng trong các trường hợp như: dữ liệu bị lỗi, xóa, mất hoặc bị sai.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình đăng nhập, vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.

2. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2023 (VD: NBNGOC\MISASME2023). Nếu không tìm thấy máy chủ này có thể xem hướng dẫn chọn máy chủ SQL tại mục tại đây.

3. Chọn chức năng Sao lưu hàng loạt tại thanh công cụ hoặc trên chức năng chuột phải

4. Chọn nơi lưu tệp dữ liệu được sao lưu bằng cách nhấn vào biểu tượng

5. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, nếu muốn giảm dung lượng của tệp sao lưu được lưu trữ trên máy tính.

6. Tích chọn các dữ liệu cần sao lưu.

7. Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn).

Lưu ý: Nên lưu dữ liệu tại ổ khác ổ cài đặt windows phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.

8. Nhấn Sao lưu, chương trình hiển thị thông báo sao lưu thành công.

Lưu ý: Nếu lựa chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, file sao lưu sẽ có định dạng là .mbz, có thể sử dụng luôn file này để phục hồi dữ liệu vào phần mềm mà không cần giải nén dữ liệu.

Cập nhật 3 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan