Ẩn/hiện thông tin

Cho phép Ẩn/hiện các thông tin nhập khẩu để giảm thiểu thông tin khi ghép cột dữ liệu nhập khẩu

Cách thao tác

  • Tại bước Ghép dữ liệu khi nhập khẩu từ Excel, nhấn Ẩn/hiện thông tin…

  • Xuất hiện giao diện Ẩn/hiện thông tin

  • Tích chọn các thông tin cần nhập khẩu, bỏ tích chọn các thông tin không cần nhập khẩu
  • Sau đó nhấn Đồng ý
Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan