Tệp

 1. Tạo mới dữ liệu kế toán
 2.  Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước
 3. Chuyển đổi dữ liệu kế toán
 4. Cập nhật dữ liệu từ QĐ48 lên TT133
 5. Mở dữ liệu kế toán
 6. Quản lý dữ liệu
 7. Thông tin dữ liệu
 8. Xuất khẩu dữ liệu
 9. Nhập khẩu dữ liệu
 10. Sao chép phần mềm sang máy khác/Mở dữ liệu sao chép
 11. Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước
 12. Nhập khẩu dữ liệu từ excel
Cập nhật 12 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan