Quản lý dữ liệu

Bao gồm các chức năng hỗ trợ kế toán quản lý các dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trên phần mềm. => Chức năng này chỉ được thực hiện trên Máy chủ.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
Cách thao tác

  • Vào Tệp\Quản lý dữ liệu (Nếu đang mở dữ liệu thì cần đóng dữ liệu kế toán trước khi thực hiện thao tác này).

  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

Cập nhật 20 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan