1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 5. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về Nhập số dư ban đầu
 6. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?

Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau.
=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.

2. Cách thực hiện

Video hướng dẫn

Lưu  ý: Nếu dữ liệu năm trước có phát sinh thêm các Danh mục Tài khoản/Tài khoản ngân hàng/Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên so với dữ liệu năm mới, thì cần nhập khẩu các danh mục này vào dữ liệu năm mới trước khi thực hiện cập nhật số dư. Để nhập khẩu danh mục sang dữ liệu năm mới, thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Xuất khẩu danh mục (có phát sinh thêm) trên dữ liệu cũ. Xem tại đây.
  • Bước 2: Nhập khẩu danh mục đã xuất khẩu ở bước 1 vào dữ liệu mới. Xem tại đây.

1. Vào menu Tệp\Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước.

(Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Cập nhật từ DL năm trước)

2. Tích chọn loại số dư muốn nhập khẩu.

3. Với dữ liệu đa chi nhánh, nếu đang làm việc tại Tổng công ty thì cần chọn chi nhánh muốn nhập khẩu số dư từ dữ liệu năm trước.

4. Chọn Dữ liệu nguồn là dữ liệu năm trước muốn cập nhật số dư vào dữ liệu hiện tại.

5. Nhấn Kết nối. Chương trình hiển thị trạng thái Đã kết nối.

6. Chọn Sổ kế toán muốn nhập khẩu:

  • Trường hợp Dữ liệu hiện tại chỉ có 1 sổ kế toán, Dữ liệu nguồn có 2 sổ kế toán thì cần chọn số kế toán trên dữ liệu nguồn để nhập khẩu vào dữ liệu hiện tại.
  • Trường hợp cả Dữ liệu hiện tạiDữ liệu nguồn đều có 2 sổ kế toán thì chương trình cho phép chọn chỉ nhập khẩu sổ đang làm việc hoặc nhập khẩu cả 2 sổ.

7. Tích chọn Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện để có thể phục hồi lại dữ liệu hiện tại khi cần.

 

Lưu ý: Để biết thông tin Máy chủ kết nối, mở dữ liệu năm trước lên, nhấn Mở rộng và xem thông tin tại mục Máy chủ kết nối.

 

8. Nhấn Kiểm tra. Chương trình sẽ hiển thị bảng Chi tiết thay đổi số dư so sánh chi tiết Số dư hiện tại với Số dư thay đổi (trên dữ liệu năm trước). Kế toán mở từng tab số dư lên để kiểm tra trước khi thực hiện cập nhật.

Lưu ý: Có thể xuất khẩu bảng Chi tiết thay đổi số dư ra file excel để kiểm tra bằng cách nhấn Xuất khẩu.

9. Nhấn Thực hiện. Nhấn Yes trên câu cảnh báo.

=> Chương trình sẽ thực hiện cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước vào dữ liệu hiện tại.

3. Lưu  ý

1. Với đơn vị theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn:

 • Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch công nợ theo hóa đơn, Nhấn Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn.

 • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
 • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn.

Lưu ý: Nhấn vào các chức năng tương ứng tại cột Xử lý để thực hiện nhanh chóng.

2. Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch Tồn kho vật tư hàng hóa:

 • Nhấn Hướng dẫn xử lý sai lệch tồn kho đầu kỳ

 • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
 • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch tồn kho vật tư hàng hóa.

3. Có thể mở lại giao diện Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn/tồn kho vật tư hàng hóa bằng cách: Vào menu Tiện ích\Kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng/tab Công nợ Nhà cung cấp/tab Tồn kho vật tư hàng hóa\Kiểm tra công nợ HĐ, tồn kho VTHH

 

hoặc

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA