Lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử theo đúng nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC trên MISA SME, bao gồm:

 • Hóa đơn bán hàng, chứng từ bán hàng kèm hóa đơn (Gồm bán hàng trong nước và xuất khẩu)
 • Trả lại hàng mua
 • Giảm giá hàng bán

2. Hướng dẫn

Trước khi lập hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, người dùng cần hoàn thiện bước Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Cách lập hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP tương tự như cách Lập hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lập hóa đơn bán hàng, Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

Cách 1: Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

  • Trong phân hệ Bán hàng, tại tab Bán hàng, nhấn Thêm để lập Chứng từ bán hàng
  • Khai báo chứng từ bán hàng và tích chọn Lập kèm hóa đơn

  • Nhấn Cất.

Cách 2: Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

Lưu ý: Chương trình cho phép lập riêng hóa đơn từ chứng từ bán hàng có giảm thuế và không giảm thuế GTGT theo NQ43

   • Trong phân hệ Bán hàng, tại tab Bán hàng, nhấn Thêm để lập Chứng từ bán hàng
   • Khai báo chứng từ bán hàng và KHÔNG tích chọn Lập kèm hóa đơn
   • Nhấn Cất. Sau đó nhấn Lập HĐ

  • Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT
  • Nhấn Cất.

Cách 3: Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

  • Trong phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm\Hóa đơn
  • Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT
  • Nhấn Cất.

  • Sau đó nhấn Lập CTBH. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, người dùng có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).

  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Từ MISA SME2022 R15, trên chứng từ bán hàng thể hiện trạng thái của hóa đơn lập kèm, thuận tiện cho đơn vị bán hàng theo dõi và thu hồi công nợ.

Lập hóa đơn từ chứng từ trả lại hàng mua
 • Trong phân hệ Mua hàng, tại tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm.
 • Khai báo chứng từ trả lại hàng mua
 • Khai báo thông tin hóa đơn trả lại hàng mua nhà cung cấp
 • Nhấn Cất

Xem chi tiết cách lập hóa đơn từ chứng từ trả lại hàng mua đã nhập kho tại đây và trả lại hàng mua không qua kho tại đây

Lập hóa đơn giảm giá hàng bán
 • Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng hóa bị lỗi, kém chất lượng ngay khi bán hàng: Trên hóa đơn bán hàng, người bán giảm trừ luôn khoản giảm giá hàng bán vào số tiền người mua phải thanh toán. (Giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm).
 • Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng hóa bị lỗi, kém chất lượng sau khi đã bán hàng và xuất hóa đơn cho người mua: Xem hướng dẫn xử lý tại đây

3. Lưu ý

 • Với loại hóa đơn có thuế suất KHAC, phần mềm ngầm định bổ sung thêm cột Tỷ lệ tính thuế (Thuế suất KHAC). Nếu người dùng:
  • Nhập liệu tại cột Tiền thuế GTGT: Chương trình tự động tính toán tỷ lệ tính thuế (Thuế suất khác).
  • Nhập liệu tại cột Tỷ lệ tính thuế (thuế suất KHAC): Hệ thống tự động tính toán tiền thuế GTGT và các số liệu khác liên quan.

 • Có thể sử dụng chức năng Gửi hóa đơn nháp, để xác nhận với người mua về nội dung hóa đơn trước khi phát hành HĐĐT.
 • Người dùng có thể nhập khẩu hàng loạt hóa đơn từ file excel như sau:
  • Chọn nhập khẩu Hóa đơn bán hàng từ file excel.

  • Thực hiện nhập khẩu Hóa đơn bán hàng vào phần mềm tương tự như hướng dẫn tại đây.

Cách điền thông tin trên tệp excel nhập khẩu:

    • Cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.
    • Không điền thông tin vào cột: Mẫu số hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn; Số hóa đơn

Hóa đơn sau khi nhập khẩu sẽ hiển thị tại:

  • Tab Xuất hóa đơn, phân hệ Bán hàng
  • Tab Hóa đơn điện tử, phân hệ Hóa đơn điện tử
Cập nhật 23 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan