1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Giúp người dùng từng bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC; và thực hiện kết nối, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA SME.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để lập và phát hành hóa đơn điện tử theo NĐ123 trên MISA SME, người dùng lưu ý:

 • Cần xác định hình thức hóa đơn DN sử dụng là CÓ MÃ hay KHÔNG CÓ MÃ. Xem chi tiết đối tượng áp dụng với từng hình thức hóa đơn Tại đây (Lưu ý: Đơn vị cũng có thể xác định dựa vào thông báo của Chi cục thuế, gửi qua email).
 • Đơn vị chưa có Tài khoản meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử, có thể đăng ký mua ngay tại Hóa đơn điện tử\Kết nối phần mềm hóa đơn điện tửXem hướng dẫn chi tiết Tại đây

Bước 1: Chuyển đổi từ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP sang HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên meInvoice Web

Đơn vị mới đăng ký hay đơn vị đã có tài khoản đăng nhập trên meInvoice.vn, đều cần thực hiện thao tác chuyển đổi từ giao diện làm việc NĐ51 sang giao diện làm việc mới để sử dụng được HĐĐT theo NĐ123

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Lập hồ sơ hủy HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng

Sau khi nhận được thông báo cơ quan thuế đã chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp cần thực hiện hủy các hóa đơn điện tử chưa sử dụng đã thông báo phát hành theo quy định cũ trước khi phát hành hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Bước 3: Thiết lập tùy chọn hệ thống

Phần mềm bổ sung thêm tùy chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC  trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.

Sau khi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 được cơ quan thuế chấp nhận, tích vào để chuyển sang tùy chọn này.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản dịch vụ HĐĐT meInvoice trên MISA SME

Sau khi tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT được cơ quan thuế chấp nhận, người dùng cần thực hiện kết nối lại tài khoản meInvoice để lấy dữ liệu thông tin mới nhất.

Vào Hóa đơn điện tử\Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, nhập thông tin TK đăng nhập meInvoice

Lưu ý:

 • Với mã số thuế kết nối có tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế chấp nhận, nếu trước đó trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, người dùng:
  • Đang tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP: Chương trình sẽ gửi thông báo người dùng cần thiết lập lại tùy chọn hệ thống

   1. Nhấn Yes: Chương trình tự động chuyển sang tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.
   2. Nhấn No: Giữ nguyên thiết lập ban đầu.
  • Không tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP: Chương trình tự động tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.
 • Với mã số thuế kết nối chưa có tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được cơ quan thuế chấp nhận, nếu trước đó trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, người dùng:
  • Đang tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC: Phần mềm giữ nguyên thiết lập ban đầu.
  • Không tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC, phần mềm gửi trả thông báo:

   1. Tích chọn Nghị định 123, thông tư 78: Chương trình tự động tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.
   2. Tích chọn Nghị định 51 hoặc đóng thông báo: Chương trình tự động tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC
 • Trên giao diện phần mềm kết nối thành công thể hiện hình thức hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bước 5: Cập nhật mẫu hóa đơn đã tạo trên meInvoice về MISA SME

Người dùng cần lấy dữ liệu mẫu hóa đơn đã tạo từ meinvoice về  MISA SME để phát hành được hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Tại tab Mẫu hóa đơn trong phân hệ Hóa đơn điện tử, nhấn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ MISA meInvoice.

Bước 6: Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử

Lưu ý: Để thao tác được bước này, trong Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, phải tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn NĐ123 – Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử

Hoặc, trong Hóa đơn điện tử\Quy trình, nhấn Thiết lập email gửi hóa đơn.

3. Lưu ý

 • Tại giao diện kết nối tài khoản thành công, có thể nhấn Bắt đầu sử dụng nếu trước đó đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA meInvoice.

 • Nếu doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi hình thức hóa đơn, nhấn Thay đổi để lên phần Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice, thay đổi hình thức lập tờ khai thay đổi hình thức hóa đơn gửi cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây
 • Đối với mã số thuế kết nối có tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã gửi CQT nhưng chưa được CQT chấp nhận, để phát hành được hóa đơn theo nghị định cũ, người dùng tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC.
 • Đối với mã số thuế kết nối đã có tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 được cơ quan thuế chấp nhận,
  • Tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC  trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, phần mềm không cho phép phát hành hóa đơn mới theo NĐ123, chỉ cho phép xem lại hóa đơn, các chứng từ liên quan đã lập trước đó theo quy định cũ, và lập hồ sơ hủy hóa đơn đã thông báo phát hành theo nghị định 51/2010/NĐ-CP.
  • Tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC để phát hành hóa đơn mới.

 

 

 

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan