Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng

1. Nội dung

Từ MISA SME2022 – phiên bản R15, chương trình cho phép người dùng gửi hóa đơn nháp cho khách hàng để kiểm tra tính chính xác của hóa đơn trước khi phát hành theo Nghị đinh 123/2020/NĐ-CP

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Kế toán phải được phân quyền Gửi hóa đơn cho khách hàng trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Cách thực hiện:

1. Trong phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử, chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn điện tử có trạng thái chưa phát hành, cùng đối tượng (khách hàng).

2. Nhấn Gửi hóa đơn nháp.

3. Chọn Ký hiệu HĐ. Nếu thông tin này trống, người dùng cần kiểm tra lại dữ liệu mẫu hóa đơn trong phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Mẫu hóa đơn để cập nhật dữ liệu từ meInvoice hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn mới.

4. Tích chọn hình thức gửi hóa đơn nháp: Gửi qua email hoặc Gửi qua zalo

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

3. Lưu ý
  • Chương trình chỉ cho phép gửi hóa đơn nháp với những hóa đơn chưa phát hành, không có số hóa đơn.

  • Nếu trong những hóa đơn người dùng chọn có ít nhất 1 hóa đơn khác trạng thái chưa phát hành (không có số hóa đơn), chương trình sẽ đưa ra thông báo và cho phép người dùng xác nhận tiếp tục gửi hóa đơn nháp cho các hóa đơn chưa phát hành.

 

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan