1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 5. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021,2020,2019,…)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021,2020,2019,…)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021,2020,2019,…)

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021,2020,2019,…)

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng đang sử dụng phiên bản từ MISA SME 2022 R10 trở về trước xuất được hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

 • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
 • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn

Để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất: Kính mời quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2023 R12.1 trở đi hoặc AMIS kế toán.

Nếu khách hàng sử dụng các phiên bản MISA SME cũ thì MISA vẫn đáp ứng được, tuy nhiên cách đáp ứng không thuận tiện bằng. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp 1 – Đối với khách hàng đang sử dụng các phiên bản SME 2022 R7 đến SME 2022 R10: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice, sau đó hóa đơn lấy xuống hạch toán.
 • Trường hợp 2 – Đối với khách hàng đang sử dụng các phiên bản SME2015, SME2017, SME2019, SME 2020, SME2021, SME2022 R6 trở về trước: Lập chứng từ dưới MISA SME và sử dụng ứng dụng meInvoice Desktop, sửa lại thông tin để phát hành hóa đơn.

Đơn vị sử dụng từ MISA SME 2022 R7 đến MISA SME 2022 R10: Phát hành hóa đơn trên MISA meInvoice và lấy xuống SME để hạch toán

Bước 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Trên SME, người dùng vào phân hệ Bán hàng\Tab Đề nghị ghi nhận doanh thu lấy hóa đơn về hạch toán. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Một số lưu ý hạch toán đối với hóa đơn có giảm thuế GTGT

1. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Hạch toán vào thuế suất 10% và sửa lại tiền thuế GTGT là số tiền tương ứng sau giảm 2%

2. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm.

 • Tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

 • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền

  • Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

Đơn vị sử dụng SME2015, SME2017, SME2019, SME 2020, SME2021, SME2022 R6 trở về trước: Lập chứng từ dưới SME và lên meInvoice Desktop để phát hành hóa đơn

Bước 1: Lập chứng từ bán hàng tại SME

 • Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  • Tại cột thuế suất, người dùng chọn loại thuế suất 10% và tự điều chỉnh tiền thuế GTGT=Thành tiền * 8%
  • Khi nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo. Lưu ý nhấn No để lấy đúng số thuế về hạch toán

 • Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm.
  • Tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

  • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:
   • Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền

   • Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

Bước 2: Xuất hóa đơn theo NQ101 trên meInvoice Desktop

MeInvoice đáp ứng xuất hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 đối với tất cả các phiên bản MISA SME 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

Cách thực hiện:

Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME sang meInvoice. Sau đó, người dùng tiếp tục xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên MISA meInvoice Desktop. Xem hướng dẫn tại đây

 Lưu ýTại giao diện lập hóa đơn trên meInvoice Desktop

 • Đối với Hóa đơn GTGT: Sửa % thuế suất thuế GTGT thành 8% đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 101/2023/QH15
 • Đối với Hóa đơn bán hàng: Xóa dòng hạch toán tiền thuế được giảm. Sau đó, tích chọn Áp dụng nghị quyết 101/2023/QH15 và nhập số tiền Thuế GTGT được giảm

Cập nhật 4 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan