1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để cập nhật lại thuế suất từ 10% về 8% để áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15?

Làm thế nào để cập nhật lại thuế suất từ 10% về 8% để áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15?

Từ 01/07/2023, bạn cần điều chỉnh lại loại thuế suất thuế GTGT của vật tư, hàng hóa thuộc loại được miễn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 trên danh mục khai báo VTHH từ thuế suất 10% về thuế suất 8%.

Cách thực hiện:

Bạn vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tìm và lọc các mặt hàng có thuế suất 10% cần chỉnh sửa trên danh sách vật tư hàng hóa.

 • Chọn chức năng Sửa mẫu để thiết lập hiển thị cột Thuế suất GTGT trên danh sách vật tư hàng hóa (nếu cột này đang ngầm định ẩn)

 • Tìm và lọc các mã vật tư hàng hóa có thuế suất 10% tại cột Thuế suất GTGT vừa thiết lập hiển thị

Bước 2: Chỉnh sửa thuế suất từ 10% về 8% theo 1 trong 3 cách sau:

 • Cách 1 – Sửa hàng loạt thuế suất của vật tư hàng hóa (có cùng tính chất)
  Tham khảo theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Cách 2 – Sửa từng vật tư hàng hóa:

Trong bảng chi tiết vật tư hàng hóa cần sửa, chọn lại loại Thuế suất GTGT (%) thành loại thuế suất 8%

 • Cách 3 – Nhập khẩu cập nhật bằng file excel:
  • Trên giao diện danh sách Vật tư hàng hóa, nhấn Xuất khẩu, tích chọn thông tin xuất khẩu là Thuế suất GTGT. Nhấn Đồng ý.

 • Chỉnh sửa cột thuế suất GTGT về 8% của những VTHH trước đó đang thuộc đối tượng được giảm thuế trong file excel vừa tải về.

 • Chọn Nhập khẩu trên thanh công cụ  và chọn tới file excel vừa chỉnh sửa
 • Tích chọn Phương thức nhập khẩu là Nhập khẩu cập nhật để cập nhật file excel vừa chỉnh sửa lên phần mềm.

 • Thực hiện tiếp các bước nhập khẩu excel theo hướng dẫn tương tự tại đây
Cập nhật 3 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan