1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về Danh mục
 6. Tôi có thể sửa hàng loạt vật tư, hàng hóa cùng lúc không?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi có thể sửa hàng loạt vật tư, hàng hóa cùng lúc không?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi có thể sửa hàng loạt vật tư, hàng hóa cùng lúc không?

Tôi có thể sửa hàng loạt vật tư, hàng hóa cùng lúc không?

Phần mềm cho phép sửa thông tin của nhiều vật tư, hàng hóa có tính chất giống nhau cùng lúc.
Ví dụ: cùng tính chất là Hàng hóa hoặc cùng tính chất là Thành phẩm thì sẽ sửa hàng loạt được.

Cách thao tác:

Để sửa được thông tin cho hàng loạt vật tư, hàng hoá, thực hiện như sau:

 • Chọn các vật tư hàng hoá cần sửa trên danh sách (giữ phím Ctrl + nhấn chuột vào VTHH cần sửa).
 • Chọn chức năng Sửa hàng loạt trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải và chọn chức năng Sửa hàng loạt).

 • Nhập thông tin cần sửa giống nhau cho các VTHH.

 • Nhấn Cất.
Cập nhật 23 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan