1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xử lý hóa đơn sai sót (HĐ điện tử có mã của Cơ quan thuế) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xử lý hóa đơn sai sót (HĐ điện tử có mã của Cơ quan thuế) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót (HDĐT có mã CQT) theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn

Cách 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA SME

Cách xử lý hóa đơn sai sót trong từng trường hợp áp dụng hóa đơn đã phát hành thành công:

1. Hóa đơn chưa gửi người mua: Tham khảo hướng dẫn tại đây

2. Hóa đơn đã gửi người mua

   • Sai Tên, địa chỉ không sai MST người mua: Tham khảo hướng dẫn tại đây
   • Sai MST, tiền hàng, tiền thuế, quy cách, ĐVT,..: Chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:
    • Xuất hóa đơn thay thế: Tham khảo hướng dẫn tại đây
    • Xuất hóa đơn điều chỉnh: Tham khảo hướng dẫn tại đây

3. Xử lý hóa đơn sai sót đã phát hành theo Nghị định 51: Tham khảo hướng dẫn tại đây

Cách 2: Xử lý hóa đơn sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về hạch toán dưới MISA SME

Bước 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA meInvoice

Sau khi hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice, nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice tại phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

Vào menu Xử lý hóa đơn trên meInvoice, thực hiện xử lý sai sót tại các mục tương ứng: Thông báo HĐ sai sót, Hủy hóa đơn, Thay thế hóa đơn, Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice về MISA SME

Sau khi hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice, nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice tại phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

Bước 3: Hạch toán hóa đơn điều chỉnh, lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế

1. Hạch toán hóa đơn điều chỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn Tại đây

2. Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế: Thực hiện theo hướng dẫnTại đây

Lưu ý:

Trong trường hợp đơn vị nhận được thông báo rà soát hóa đơn sai sót theo mẫu số 01/TB-RSĐT từ Cơ quan thuế, kế toán cần xác định trường hợp hóa đơn sai sót và xử lý như sau:

Cập nhật 31 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan