1. Dược phẩm

  1. Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng
  2. Quản lý hàng hóa theo loại thuốc, hãng sản xuất, nước nhập khẩu,…
  3. Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
  4. Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh
  5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)
  6. Quản lý doanh số bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý
  7. Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý
Cập nhật 22 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan