1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Quản lý Dược phẩm theo nhiều đơn vị tính

Quản lý Dược phẩm theo nhiều đơn vị tính

Trên MISA SME, việc quản lý hàng hoá theo nhiều đơn vị tính được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập đơn vị chuyển đổi cho vật tư hàng hóa

1. Vào menu Danh mục\Vật tư, hàng hóa\Vật tư hàng hóa.

2. Nhấn Thêm.

3.  Khai báo chi tiết về VTHH => Tại tab Đơn vị chuyển đổi: khai báo các đơn vị chuyển đổi được áp dụng đối với VTHH.

  • Cột Đơn vị chuyển đổi: khai báo các đơn vị chuyển đổi ngoài đơn vị tính chính.
  • Cột Tỷ lệ chuyển đổi về đơn vị chính: khai báo tỷ lệ chuyển đổi giữa đơn vị tính chính và đơn vị tính chuyển đổi. Ví dụ: 1 hộp = 20 vỉ => tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 20.
  • Cột Phép tính chuyển đổi: khai báo phép tính chuyển đổi từ đơn vị chuyển đổi về đơn vị tính chính. Ví dụ: 1 hộp = 20 vỉ => phép tính chuyển đổi là phép nhân.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Để tránh tình trạng giá trị bị lệch vài đơn vị lẻ khi in các báo cáo theo đơn vị quy đổi, khi khai báo VTHH Kế toán nên chọn đơn vị tính chính là đơn vị nhỏ nhất. 

2. Nhập kho vật tư hàng hóa theo đơn vị tính thực tế

Việc nhập kho hàng hóa có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Mua hàng:

Khai báo chứng từ mua hàng => tại cột ĐVT chọn đơn vị tính thực tế

3. Xuất kho vật tư hàng hóa theo đơn vị tính thực tế

Việc xuất kho hànghóacó thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Bán hàng:

Khai báo chứng từ bán hàng => tại cột ĐVT chọn đơn vị tính thực tế.

4. Xem báo cáo kho theo nhiều đơn vị tính

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).
2. Chọn báo cáo cần xem (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá, Tổng hợp tồn kho, tổng hợp nhập xuất tồn vật tư hàng hóa…).
3. Chọn tham số Đơn vị tính muốn xem

 

 

Cập nhật 15 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan