1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

Để quản lý kho hàng hóa chi tiết theo số lô, hạn sử dụng, trước tiên cần thiết lập Quản lý VTHH theo số lô, hạn dùng:

Trên MISA SME, việc quản lý kho hàng hoá theo số lô, hạn sử dụng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Nhập tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ theo số lô, hạn dùng
1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Tồn kho vật tư, hàng hoá.

2. Chọn Kho hàng hoá.

3. Nhấn Nhập tồn kho.

4. Khai báo vật tư hàng hoá tồn kho => nhập số lô, hạn sử dụng.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Vật tư, hàng hoá còn tồn bao nhiêu lô, hạn sử dụng thì nhập tồn kho đầu kỳ bấy nhiêu lần.

2. Nhập kho hàng mua theo số lô, hạn dùng
Việc nhập kho theo số lô hạn sử dụng có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Mua hàng:

1. Chọn Mua hàng trong nước nhập kho/Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

2. Khai báo chứng từ mua hàng => Nhập thông tin số lô, hạn sử dụng theo từng mặt hàng (trường hợp một mặt hàng có nhiều số lô, hạn sử dụng thì mỗi số lô, hạn sử dụng là một dòng nhập liệu).

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In và chọn mẫu phiếu nhập kho theo số lô, hạn sử dụng.

3. Xuất bán hàng theo số lô, hạn dùng
Việc xuất bán theo số lô hạn sử dụng có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Bán hàng:

1. Lập chứng từ bán hàng.

2. Để con trỏ chuột vào dòng tiêu đề cột, nhấn chuột phải, chọn.

3. Tích chọn hiển thị cột Số lô, Hạn sử dụng.

3. Khai báo chứng từ bán hàng => Nhập thông tin số lô, hạn sử dụng theo
từng mặt hàng (trường hợp một mặt hàng có nhiều số lô, hạn sử dụng thì mỗi mặt hàng là một dòng nhập):

    • Nhấn vào biểu tượng tại cột Số lô.
    • Chọn số lô

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng chọn cảnh báo hoặc không cảnh báo khi số lô hạn sử dụng trên chứng từ xuất kho và nhập kho khác nhau tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa (Với PP tính giá xuất kho là Giá đích danh)

4. Xem báo cáo kho theo số lô, hạn dùng
1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).

2. Chọn báo cáo cần xem (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá theo lô, Tổng hợp tồn kho theo lô hoặc Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng). => Ví dụ: xem Sổ chi tiết vật tư hàng hoá theo lô.

3. Thiết lập tham số báo cáo.

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 20 Tháng Ba, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan