6. Du lịch

  1. Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch
  2. Quản lý hàng hóa theo nhiều loại tour
  3. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại
  4. Quản lý báo giá theo từng khách hàng
  5. Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng
  6. Quản lý hủy tour
  7. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ của từng hợp đồng, loại tour
  8. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan