Quản lý báo giá theo từng khách hàng

Việc quản lý báo giá theo từng khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Lập báo giá cho khách hàng theo số lượng người tham gia

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Báo giá.
2. Khai báo chi tiết về báo giá gồm: khách hàng, số lượng người tham gia, các tour và giá trị của từng tour.3. Nhấn Cất.

2. Tra cứu, tìm kiếm lại báo giá

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo giá.
2. Lọc ra khách hàng đã báo giá. => Kiểm tra thông tin chi tiết đã báo cho khách hàng trên tab Chi tiết.
Cập nhật 1 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan