1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Du lịch
  5. Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch

Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch

Việc tính giá thành theo từng hợp đồng du lịch được thực hiện qua 6 bước sau:

  • Bước 1: Khai báo các dịch vụ du lịch
  • Bước 2: Khai báo hợp đồng du lịch được sử dụng để tập hợp chi phí tính
  • Bước 3: Xác định kỳ tính giá thành
  • Bước 4: Tập hợp chi phí để tính giá trị của hợp đồng
  • Bước 5: Kết chuyển chi phí để tính giá vốn cho hợp đồng
  • Bước 6: Nghiệm thu hợp đồng

Hướng dẫn chi tiết từng bước, tham khảo tại đây.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan