2. Thiết bị văn phòng

  1. Quản lý hàng hóa theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model…
  2. Quản lý nhập xuất hàng hóa theo mã vạch
  3. Quản lý lắp ráp hàng hóa
  4. Quản lý nhập xuất tồn kho hàng khuyến mại
  5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)
  6. Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng
  7. Báo giá theo cấu hình chi tiết và có hình ảnh
  8. Bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng, đại lý
  9. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan