1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. 5. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

5. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Câu 1: Năm 2023 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2024 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Câu 2: Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?

Câu 3: Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME thì tôi phải làm như thế nào?

Câu 4: Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì làm thế nào?

Câu 5: Những thắc mắc về kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo tài chính?

Câu 6: Làm thế nào khi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc lưu chuyển tiền tệ không hiển thị số tiền trên cột năm trước?

Câu 7: Làm thế nào để nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế?

Câu 8: Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?

Câu 9: Tôi muốn in hàng loạt chứng từ trên phần mềm thì làm thế nào?

Câu 10: Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính thì làm như thế nào?

Câu 11: Các câu hỏi thường gặp khác

Cập nhật 21 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan