1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi muốn in hàng loạt chứng từ trên phần mềm thì làm thế nào?

Tôi muốn in hàng loạt chứng từ trên phần mềm thì làm thế nào?

Mô tả

Thay vì phải in lần lượt từng chứng từ thì Bạn có thể in hàng loạt chứng từ một lúc theo khoảng thời gian mong muốn

Cách thực hiện

1. Mở một chứng từ cần in.

2. Nhấn biểu tượng mũi tên bên cạnh chức năng In.

3. Nhấn Tùy chọn in.

4. Tích chọn In theo lô.

5. Chọn mẫu in.

6. Nhấn Thực hiện.

7. Thiết lập điều kiện lọc chứng từ cần in.

8. Nhấn Lấy dữ liệu.

9. Tích chọn chứng từ cần in.

10. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan