1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?

Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

  1. Vào Danh mục/ Cơ cấu tổ chức.
  2. Tích chọn vào tên đơn vị cần sửa, nhấn Sửa.
  3. Chọn qua tab 2. Thông tin in lên báo cáo, chứng từ.
  4. Nhập tên người ký ở mục Người ký.
  5. Tích chọn vào In tên người ký trên báo cáo, chứng từ.
  6. Nhấn Cất.

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan