Nộp BCTC cho cơ quan thuế

Hướng dẫn nộp BCTC cho cơ quan thuế:

Nộp BCTC qua hệ thống thuế điện tử eTax của Tổng cục thuế hoặc một số nhà cung cấp khác

Nộp Báo cáo tài chính

1. Xuất khẩu BCTC trên phần mềm ra file .xml. theo hướng dẫn tại đây
2. Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử eTax của tổng cục thuế:

  • Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.

3. Chọn tab Khai Thuế\Nộp tờ khai XML, nhấn Chọn tệp tờ khai.

4. Chọn file BCTC đã được xuất khẩu ra định dạng .xml ở bước 1.

5. Nhấn Ký điện tử.

6. Nhập mã PIN Chữ ký số, nhấn Login.

7. Chương trình hiện thị thông báo Ký tệp tờ khai thành công. Nhấn Nộp tờ khai để nộp bộ BCTC cho cơ quan thuế.

Nộp phụ lục Thuyết minh BCTC và Bảng cân đối tài khoản

Thuyết minh BCTC Bảng cân đối tài khoản sẽ nộp theo dạng phụ lục đính kèm như sau:

Lưu ý: Phụ lục phải có định dạng .docx hoặc .xlsx.

  • Đính kèm phụ lục vào BCTC đã nộp:

  • Ký điện tử và nộp tờ khai tương tự như khi nộp BCTC ở trên:

Nộp BCTC trực tiếp từ phần mềm MISA SME qua MTAX

Nộp Báo cáo tài chính

Lưu ý:

Từ phần mềm MISA SME 2023 trở đi (với tất cả các gói sản phẩm: Standard, Professional, Enterprise), khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ Thuế điện tử MISA mTax.

Vì vậy, để nộp thuế điện tử trực tiếp từ phần mềm MISA SME, cần đảm bảo đã thực hiện đăng ký tài khoản quản trị MISA mTax và thiết lập các bước bắt đầu sử dụng. Xem tại đây

Các bước thực hiện:

Sau khi đã thực hiện cả 2 điều kiện trên. Kế toán nộp BCTC qua MTAX như sau:

1. Mở báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên (Thực hiện theo bước 1, mục Ibước 1, mục II tại đây).

2. Chọn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN.

3. Đăng nhập bằng Mã số thuế và tài khoản nộp tờ khai thuế được cấp.

4. Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập, chương trình sẽ tự động nộp BCTC cho cơ quan thuế sau khi ký điện tử lên báo cáo.

Lưu ý:

  • Để ký số bằng chữ ký số eSign, cần đăng nhập vào trang https://mtaxapp.misa.vn/ thực hiện Thiết lập chữ ký số eSign. Xem hướng dẫn tại đây
  • Để ký số bằng USB Token, chỉ cần thiết lập chữ ký số USB Token trên phần mềm SME và cắm USB Token vào máy tính mỗi lần ký số. Xem hướng dẫn tại đây.
Nộp phụ lục Thuyết minh BCTC và Bảng cân đối tài khoản

Thuyết minh BCTC Bảng cân đối tài khoản sẽ nộp theo dạng phụ lục đính kèm như sau:

  • Truy cập vào cổng https://mtaxapp.misa.vn/
  • Đăng nhập bằng tài khoản nộp tờ khai thuế được cấp.

  • Chọn tờ khai muốn đính kèm phụ lục (có thể đính kèm phụ lục là file word, excel, pdf…)
  • Đính kèm phụ lục lên tờ khai (bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính tương tự trường hợp nộp tờ khai) và chọn Loại phụ lục

  • Nhấn Nộp tờ khai và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

Lưu ý: Ngoài ra, có thể nộp toàn bộ BCTC qua trang https://mtaxapp.misa.vn/ Xem hướng dẫn tại đây.

Theo dõi trạng thái nộp tờ khai (để biết cơ quan thuế đã chấp nhận tờ khai hay chưa?) 

Lưu ý:

– Xem hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp khi nộp báo cáo qua mạng tại đây.

– Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mạng. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.

– Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng.

– Thuyết minh BCTC có thể tự tạo ngoài bẳng excel hoặc word không nhất thiết là phải lấy từ phần mềm MISA hay phần mềm HTKK.

Cập nhật 29 Tháng Ba, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan