1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 9.7. Các đơn hàng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích Tính giá thành

9.7. Các đơn hàng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích Tính giá thành

Hướng dẫn:

Nếu các Đơn hàng có phát sinh chi phí (TK 621, 622, 627, 154) nhưng lại không được tích vào Tính giá thành thì chương trình sẽ không tập hợp chi phí, tính giá thành cho các đơn hàng này, làm cho các tài khoản chi phí đã phát sinh sẽ vẫn còn số dư Nợ.

=> Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị thông tin Đơn hàng và tài khoản chi phí phát sinh để Kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Giải pháp:

1. Nhấn vào từng Số đơn hàng để mở Đơn hàng lên kiểm tra.

2. Nếu muốn tập hợp chi phí, tính giá thành cho đơn hàng thì Sửa đơn hàng và tích chọn vào mục Tính giá thành.

3. Nếu chọn nhầm Đơn hàng trên chứng từ hạch toán chi phí, thì chọn lại vào đúng Đơn hàng cần tính giá thành (đã tích chọn Tính giá thành).

4. Thực hiện lại các bước tính giá thành cho Đơn hàng trong kỳ:

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan