Thiết lập ký số

1. Nội dung

Phần mềm giúp người dùng thiết lập cách thức ký số của đơn vị sử dụng HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP hoặc HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông qua 1 trong 3 hình thức sau:

 • Sử dụng chữ ký số eSign: Phần mềm đáp ứng ký điện tử chữ ký số từ xa MISA eSign. (Đáp ứng từ phiên bản MISA SME 2022 R17)
 • Sử dụng chữ ký số HSM: Chương trình cho phép ký điện tử thông qua máy chủ HSM của đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Sử dụng USB Token: Người dùng ký trực tiếp qua USB Token.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Phải thực hiện thiết lập ký số cho từng Dữ liệu kế toán, từng máy tính và từng chi nhánh độc lập.

Bước 1: Bắt đầu thiết lập ký số
 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số.

 • Hoặc vào menu Hệ thống\Thiết lập ký số

Bước 2: Chọn hình thức ký số áp dụng

2.1. Dịch vụ chữ ký số điện tử từ xa eSign

Từ MISA SME 2022 – R17, người dùng có thể kết nối chữ ký số điện tử từ xa MISA eSign, hỗ trợ ký điện tử khi phát hành lần lượt từng hóa đơn hoặc hàng loạt hóa đơn; biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn.

Lưu ý:  Để sử dụng hình thức này, đơn vị phải mua và được cấp tài khoản chữ ký số từ xa MISA eSignXem hướng dẫn toàn bộ luồng ký điện tử thông qua chữ ký số từ xa MISA eSign. Tại đây.

1. Kết nối dịch vụ chữ ký số từ xa MISA eSign

Lưu ý: Với tài khoản MISA ID có thiết lập bảo mật 2 lớp, người dùng cần thực hiện thêm bước nhập mã OTP nhận được từ Ứng dụng xác thực.

2. Nếu đơn vị có từ 02 chứng thư số có hiệu lực trở lên, người dùng chọn 01 chứng thư số trong danh sách. Nhấn Đồng ý

Lưu ý:

 • Với chi nhánh chỉ có 01 chứng thư số, chương trình tự động ngầm định chọn chứng thư số duy nhất đó để kết nối.
 • Nếu đã có chứng thư mới, nhưng chưa thấy hiển thị trong danh sách, nhấn Lấy CTS mới nhất.

3. Thông báo đã kết nối đến eSign

2.2. Ký thông qua máy chủ HSM

Lưu ý: Để sử dụng hình thức này, đơn vị phải mua và được cấp tài khoản chữ ký số HSM của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

1. Kết nối dịch vụ chữ ký số HSM

 • Nhà cung cấp VNPT

 • Nhà cung cấp Cyberlotus

 • Nhà cung cấp Soft Dreams (Chỉ áp dụng ký điện tử cho HĐ phát hành theo NĐ123)

2. Thông báo đã kết nối đến HSM

2.3. Ký trực tiếp qua USB Token

 • Ký trên máy tính hiện tại: Với hình thức này, mỗi máy tính muốn ký điện tử đều phải cắm USB Token trực tiếp vào máy tính => Áp dụng với đơn vị có 1 hoặc ít máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn.

 • Ký thông qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Sau khi thiết lập ký số, kế toán có thể ký số lên hóa đơn điện tử và các chứng từ, báo cáo theo hình thức ký số đã thiết lập.

Cập nhật 23 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA