Lập phiếu xuất kho thay thế cho phiếu xuất kho sai sót

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ phát hiện có sai sót – sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện đồng thời:

 • Hủy phiếu xuất kho sai sót
 • Lập phiếu xuất kho thay thế cho phiếu xuất kho sai sót đã hủy
 • Lập thông báo phiếu xuất kho có sai sót gửi cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu)
2. Hướng dẫn

Bước 1: Hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót trên MISA SME

Thao tác hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thực hiện trên phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hủy hóa đơn với các thao tác hủy tương tự như khi hủy hóa đơn sai sót

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Hủy hóa đơn, nhấn Thêm\Hủy hóa đơn. (Hoặc trên giao diện tab Hủy hóa đơn, nhấn chuột phải, chọn Hủy hóa đơn).

 • Khai báo thông tin về việc hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Chọn số phiếu xuất kho cần hủy
  • Nhập Lý do hủy
 • Nhấn Cất

 • Nhấn Yes trên câu thông báo chương trình trả về

Bước 2: Lập phiếu xuất kho thay thế cho phiếu xuất kho sai sót đã hủy
 • Vào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, nhấn Thêm

 • Chọn loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện khai báo thông tin phiếu xuất kho

 • Tại tab Khác: tích chọn ô Thay thế cho hóa đơn. Nhấn vào biểu tượng kính lúp
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã hủy cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn trên danh sách và nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ điện tử.

Bước 3: Lập thông báo Thay thế phiếu xuất kho có sai sót gửi Cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu)

Cập nhật 4 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan