Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách

  1. Vào menu Trợ giúp, chọn Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.
  2. Nhấn Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách.
  3. Trên danh sách các nội dung cần kiểm tra, nhấn Kiểm tra ngay. Chương trình hiển thị báo cáo kết quả kiểm tra tương ứng, Các nội dung kiểm tra bao gồm:
Cập nhật 9 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan