10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh

1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh, nhấn Kiểm tra ngay.

10.1. Kiểm tra các tài khoản bậc 1 đã phù hợp với quy định tại thông tư 133/200 chưa

10.2. Kiểm tra các chứng từ hạch toán trên tài khoản tổng hợp dẫn đến chênh lệch giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết

Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan