1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Tiện ích
  5. Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách
  6. 4.4. Danh sách chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa

4.4. Danh sách chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có các chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện chi tiết danh sách các chứng từ này.

Nguyên nhân:

Thông thường khi đã lập chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ thì sẽ không thể bỏ ghi hay xóa được chứng từ công nợ này. Tuy nhiên có thể có những thao tác không chính thống gây ra lỗi chương trình làm cho các chứng từ công nợ này bị bỏ ghi hay xóa.

Giải pháp:

1.Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên, tại mục tham chiếu, nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ công nợ lên kiểm tra chi tiết.

2. Nếu chứng từ công nợ chỉ bị Bỏ ghi: Kiểm tra và chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế, sau đó Ghi sổ lại.

3. Nếu chứng từ công nợ đã bị Xóa:

  • Lập lại chứng từ công nợ theo đúng thực tế.
  • Xóa chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ đã bị xóa.
  • Lập chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá mới chọn đến chứng từ công nợ mới lập.
Cập nhật 15 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan