1. Trang chủ
  2. 6. Khác
  3. 4. Thực hành kế toán

4. Thực hành kế toán

Tham khảo bài tập thực hành hạch toán kế toán trên phần mềm MISA SME:

  • Trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo TT200 => xem tại đây
  • Trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo TT133 => xem tại đây

 

Cập nhật 5 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan