1. Tính năng mới

R7 – Phát hành ngày 07/04/2023

Tính năng đang phát triển

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiện ích Tạo báo cáo song ngữ Việt – Anh/Việt – Trung/Việt – Hàn Cho phép người dùng chủ động tự tạo 1 hoặc cùng lúc nhiều báo cáo song ngữ (Việt- Anh/Trung/Hàn) từ báo cáo cùng loại (tiếng Việt) có sẵn trước đó trên chương trình.

Xem tại đây

Báo cáo

Đáp ứng phân tích báo cáo tình hình tài chính cho dữ liệu không liên năm Với dữ liệu kế toán tạo mới từ năm trước:

 • Phần mềm đáp ứng lấy dữ liệu báo cáo tài chính từ các năm trước đã lập ở dữ liệu cũ sang.
 • Đồng thời, nếu dữ liệu cũ chưa lập BCTC  thì chương trình cũng cho phép lập bổ sung BCTC năm trước trên dữ liệu mới hiện tại.
 • Tổng hợp và phân tích được số liệu từ các báo cáo tài chính lấy từ dữ liệu cũ sang hoặc lập bổ sung trên dữ liệu mới.

Xem tại đây

Bổ sung báo cáo sổ chi tiết theo dõi tình trạng bảo hành Cung cấp báo cáo số liệu giúp kế toán theo dõi được chi tiết tình trạng bảo hành của mỗi VTHH đã cung cấp để đưa ra phương án giải quyết khi bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Tại đây
Mua hàng Bỏ đối trừ nhiều đối tượng Cho phép bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp, nhằm mục đích giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ. Tại đây
Bán hàng Cho phép bỏ đối trừ nhiều khách hàng, nhằm mục đích giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ. Tại đây
TSCĐ Ghi tăng TSCĐ từ chứng từ xuất kho/mua hàng Hỗ trợ người dùng ghi tăng TSCĐ bằng cách kế thừa các thông tin của TSCĐ đã được khai báo trên chứng từ xuất kho/mua hàng. Tại đây
Hệ thống

Hạch toán hóa đơn đầu vào áp dụng cho các đơn vị kinh doanh mặt hàng không chịu thuế Cho phép người dùng thiết lập được cách thức hạch toán hóa đơn đầu vào dành riêng cho đơn vị kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, để không mất công chỉnh sửa số liệu.

Xem tại đây

Tính giá tính thuế xuất khẩu theo giá trị hợp đồng xuất khẩu Cho phép người dùng chọn tính Giá tính thuế xuất khẩu theo 1 trong 2 cách sau trên Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng:

 • Dựa vào thành tiền và chiết khấu. (Giá tính thuế xuất khẩu = Thành tiền – Tiền chiết khấu).
 • Tự nhập tay giá trị tính thuế xuất khẩu dựa trên tờ khai hải quan để phản ánh được đúng nhất giá trị tính thuế xuất khẩu.
Cải tiến khác

Bổ sung/Thay đổi nội dung 1 số câu cảnh báo.
 • Bổ sung cảnh báo khi Cất chứng từ phân bổ CCDC mà chương trình phát hiện tồn tại chứng từ phân bổ trước đó ở trạng thái bỏ ghi có chứa ít nhất 1 trong các CCDC ở chứng từ phân bổ hiện tại. Tại đây
 • Thay đổi nội dung cảnh báo dễ hiểu hơn khi tài khoản người người dùng đăng nhập vào dữ liệu không được phân quyền sử dụng. Tại đây
Cho phép khai báo công thức tính số lượng cho VTHH khi nhập khẩu excel Danh mục VTHH Chương trình cho phép người dùng có thể thiết lập nhanh công thức tính số lượng khi nhập khẩu Danh mục VTHH từ excel

R6 – Phát hành ngày 24/03/2023

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kho Lập nhanh phiếu xuất kho từ định mức nguyên vật liệu công trình Hỗ trợ tiện ích lập nhanh phiếu xuất kho sản xuất từ định mức nguyên vật liệu công trình, giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công. Tại đây
Hệ thống

Thiết lập tùy chọn in mẫu trộn chứng từ theo định dạng word/excel/pdf Cho phép người dùng in các mẫu trộn chứng từ theo 1 trong các tùy chọn sau:

 • Ngầm định in theo dạng PDF
 • Ngầm định in theo dạng Word/Excel
 • Tùy chọn định dạng in theo PDF hoặc Word/Excel theo từng lần in.

Xem tại đây

Cảnh báo khi số lô, hạn sử dụng trên chứng từ xuất kho và chứng từ nhập kho khác nhau Với dữ liệu tính giá xuất kho theo PP đích danh và có quản lý VTHH theo số lô, hạn sử dụng, chương trình cho phép người dùng chọn cảnh báo hoặc không cảnh báo khi ghi sổ chứng từ xuất kho tồn tại dòng vật tư có số lô, hạn sử dụng khác với chứng từ nhập kho tương ứng, để kiểm tra lại đảm bảo tính chính xác. Tại đây
Báo cáo

Bổ sung báo cáo Bán hàng song ngữ Việt – Trung Chương trình tiếp tục bổ sung báo cáo song ngữ Việt – Trung của phân hệ Bán hàng.

Xem Tại đây

Bổ sung thêm một số báo cáo mới trong nhóm Báo cáo Bán hàng Phần mềm cung cấp thêm 2 loại báo cáo sau trong nhóm Báo cáo Bán hàng:

 • “Giấy đề nghị thanh toán công nợ”: Lập văn bản thông báo công nợ gửi khách hàng chậm thanh toán hoặc sắp đến hạn thanh toán, để thúc giục đối tác thu xếp nguồn lực thanh toán đúng hạn, theo đúng nghĩa vụ cần thực hiện trên hợp đồng. 
 • “Chính sách giá”: Tổng hợp số liệu liên quan đến từng chính sách giá áp dụng cho khách hàng/nhóm khách hàng theo cột hoặc dòng để tiện đối chiếu, so sánh. 

R5 – Phát hành ngày 10/03/2023

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tổng hợp Lập và in báo cáo tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Chương trình cung cấp hệ thống báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ – đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Các thao tác lập, in, thiết lập, cùng các tiện ích đi kèm khi lập báo cáo tương tự như khi lập báo cáo tài chính theo TT133 – DN nhỏ và vừa. Tại đây

Tiện ích Cung cấp danh sách mẫu trộn sẵn khi thiết kế chứng từ Cho phép người dùng tải các mẫu thiết kế chứng từ mà chương trình đã trộn sẵn để tham khảo vào chỉnh sửa. Tại đây
Báo cáo Bổ sung báo cáo Quỹ, Ngân hàng song ngữ Việt – Anh, Việt – Trung Chương trình tiếp tục bổ sung báo cáo song ngữ Việt – Trung và Việt – Anh của phân hệ Quỹ, Phân hệ Ngân hàng

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
Hệ thống Sử dụng tổ hợp phím tắt (Alt+tab) để chuyển đổi giữa các giao diện trên phần mềm Phần mềm đã bổ sung tùy chọn cho phép chuyển đổi giữa các giao diện trên phần mềm thông qua tổ hợp phím tắt (Alt+tab) để thuận tiện hơn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Tại đây

R4 – Phát hành ngày 24/02/2023

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Khế ước vay, Hợp đồng Bổ sung Dashboard phân tích trên phân hệ Khế ước vay, Hợp đồng Bổ sung dashboard phân tích chuyên sâu dạng biểu đồ trực quan, cung cấp các số liệu tổng hợp về số dư nợ vay, danh sách khế ước vay đến hạn/quá hạn trả nợ, phân tích chi phí lãi vay, dự kiến tiền vay phải trả theo thời gian…

Đồng thời cũng bổ sung dashboard phân tích chuyên sâu dạng biểu đồ trực quan, cung cấp các số liệu tổng hợp về tổng quan hợp đồng bán, phân tích số liệu theo thời gian/đơn vị/nhân viên, top doanh số HĐB lớn nhất theo nhân viên/đơn vị/tỉnh, TP…

Các thao tác xem, tùy chỉnh giao diện dashboard phân tích Khế ước vay tương tự như các Dashboard phân hệ khác. Tại đây

Bán hàng Lấy dữ liệu vé điện tử phát hành từ meInvoice về MISA SME Chương trình tự động lấy dữ liệu của tất cả các vé điện tử đã xuất trên MISA MeInvoice về để người dùng hạch toán ghi nhận doanh thu (Tương tự như với HĐĐT theo NĐ123, TT78).
Cải tiến Xem và in hóa đơn điện tử ngay trên danh sách chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, xuất hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/đại lý. Đáp ứng chức năng Xem hóa đơn ngay trên danh sách chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, xuất hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/đại lý (Tương tự như khi xem hóa đơn trên phân hệ Hóa đơn điện tử )

Thuận tiện cho người dùng xem hóa đơn, xem hóa đơn nâng cao khi lập chứng từ liên quan ngay tại tab Bán hàng, Xuất hóa đơn, Chuyển kho,…thay vì chỉ xem được tại phân hệ Hóa đơn điện tử như trước đây.

Giá thành Phân bổ chi phí chung theo Số lượng thành phẩm nhập kho khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn. Bổ sung tiêu thức phân bổ “Số lượng thành phẩm nhập kho” tại bước phân bổ chi phí chung để phục vụ nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.
Hóa đơn điện tử Xóa các biên bản hủy theo NĐ123 ở trạng thái “Chờ KH ký” Phần mềm cho phép người dùng Xóa các biên bản hủy theo NĐ123 ở trạng thái Chờ KH ký (Đã ký gửi khách hàng, nhưng khách hàng chưa ký).

R3 – Phát hành ngày 10/02/2023

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quỹ, Ngân hàng Bổ sung Dashboard phân tích trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng Bổ sung dashboard phân tích chuyên sâu dạng biểu đồ trực quan, cung cấp các số liệu tổng hợp về giá trị tồn, thực thu/thực chi, Tình hình thu chi thực tế so với dự kiến hoặc cơ cấu thu chi theo hoạt động/mục thu chi,…

Các thao tác xem, tùy chỉnh giao diện dashboard phân tích Quỹ, Ngân hàng tương tự như các Dashboard phân hệ khác. Tại đây

Mua hàng Đồng bộ lại DL từ MISA meInvoice Cho phép người dùng lấy lại dữ liệu các hóa đơn trước đó đã lấy về từ MISA meInvoice bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … để đảm bảo tính đúng đắn thông qua chức năng Đồng bộ lại DL từ MISA meInvoice. Tại đây
Hệ thống Tự động ghi nhận giá trị còn lại CCDC vào TK đơn vị thiết lập sẵn thay cho thao tác chọn TK thủ công. Khi phân bổ CCDC, chương trình tự động lấy lên cột TK chi phí của mã CCDC đã được ghi giảm trong kỳ phân bổ theo TK đã thiết lập tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
Ngân hàng Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của VP bank. Chương trình cập nhật mẫu mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của VP bank, giúp kế toán không phải lập UNC thủ công, tiết kiệm thời gian làm việc.Xem chi tiết cách cập nhật UNC mẫu mới nhất. Tại đây

R2 – Phát hành ngày 12/01/2023

PHÂN HỆ

NỘI DUNG CHÍNH

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kho Bổ sung Dashboard phân tích trên phân hệ Kho Bổ sung dashboard phân tích chuyên sâu dạng biểu đồ trực quan, cung cấp các số liệu tổng hợp về số lượng, giá trị tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng,…

Các thao tác xem, tùy chỉnh giao diện tương tự như các Dashboard phân hệ khác. Tại đây

Mua hàng Lập nhanh chứng từ mua hàng từ hợp đồng mua Cho phép người dùng lập nhanh chứng từ mua hàng từ hợp đồng mua để kế thừa thông tin, giảm thao tác nhập liệu. Tại đây
Tiện ích Đính kèm link liên kết trên chứng từ (mua hàng, bán hàng, kho,…) Cho phép đính kèm link online trên chứng từ, giúp người dùng truy cập trực tiếp đến link đã đính kèm nhanh chóng thay vì phải tải tài liệu và đính kèm tệp như trước đây. Tại đây.
Cải tiến Ngầm định xem báo cáo theo Mẫu chuẩn/Mẫu ngoại tệ tùy theo Loại tiền chọn trên tham số báo cáo. Với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ, tùy thuộc vào Loại tiền chọn trên tham số khi xem báo cáo, chương trình sẽ ngầm định sẵn mẫu báo cáo lần đầu hiển thị, cụ thể:

 • Khi chọn Loại tiền Tổng hợp, Loại tiền trùng với đồng tiền hạch toán: Ngầm định xem theo Mẫu chuẩn.
 • Khi chọn Loại tiền khác Tổng hợp, khác đồng tiền hạch toán: Ngầm định xem theo Mẫu ngoại tệ.

Kể từ lần xem báo cáo sau sẽ hiển thị theo mẫu gần nhất mà người dùng đã sử dụng trước đó.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan