1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên MISA SME

Xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên MISA SME

1. Nội dung

Hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người dùng  – nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có thể xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền ngay trên MISA SME.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý

 • Để lập được hóa đơn từ máy tính tiền cần thực hiện đầy đủ các bước bắt đầu sử dụng theo hướng dẫn tại đây
 • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chức năng Hóa đơn từ máy tính tiền  trong nghiệp vụ Bán hàng  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Cách 1: Lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sau
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm để lập chứng từ bán hàng
 • Chọn loại chứng từ là Bán hàng hóa dịch vụ trong nước hoặc Bán hàng đại lý bán đúng giá.
 • Khai báo chứng từ bán hàng và KHÔNG tích chọn Lập kèm hóa đơn. Sau đó, nhấn Cất. 

 • Trên danh sách CTBH, chọn chứng từ cần lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

 • Kiểm tra lại các thông tin trên hóa đơn. Sau đó, nhấn Cất

 • Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sau khi lập sẽ hiển thị tại:
  • Phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng
  • Phân hệ Bán hàng\Tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Cách 2: Lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trước, lập chứng từ bán hàng sau
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, nhấn Lập hóa đơn.
 • Khai báo thông tin trên hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nhấn Cất.

 • Lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo 1 trong 3 cách sau:
  • Cách 1: Nhấn Lập CTBH ngay trên giao diện hóa đơn đã lập

  • Cách 2: Trên danh sách hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, tại dòng hóa đơn nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập chứng từ bán hàng
   Lưu ý: Từ MISA SME 2023 – R9, chương trình cho phép lập nhiều chứng từ bán hàng khi chọn cùng lúc nhiều hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

  • Cách 3: Trên giao diện chứng từ bán hàng, chọn Lập từ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Sau đó chọn tới 1 hoặc nhiều hóa đơn cần lập chứng từ bán hàng.

 • Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, người dùng có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).
 • Nhấn Cất.

 • Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sau khi lập sẽ hiển thị tại:
  • Phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng
  • phân hệ Bán hàng\Tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

3. Lưu ý
 • Chỉ có thể lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền từ chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và bán hàng đại lý bán đúng giá.
 • Chỉ cho phép lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn cùng là loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Người dùng có thể nhập khẩu hàng loạt hóa đơn từ file excel như sau:
  • Vào Tệp\Nhập khẩu từ excel, chọn nhập khẩu chứng từ loại Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
  • Thực hiện nhập khẩu Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền vào phần mềm tương tự như hướng dẫn Tại đây.
Cập nhật 9 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan