1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Chuyển dữ liệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Chuyển dữ liệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

1. Nội dung

Theo quy định hiện hành: Người bán có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (có mã của CQT) khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan thuế trong ngày. Nếu gửi sau thời hạn quy định, đơn vị có thể sẽ bị xử phạt.

Toàn bộ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã lập trên MISA SME sẽ được chuyển đầy đủ sang meInvoice. Việc chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT được thực hiện hoàn toàn từ MISA meInvoice.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Nên chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT nhiều lần trong ngày để tránh trường hợp số lượng hóa đơn lớn, không gửi kịp trong ngày.

 • Trên MISA SME, vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, chọn chức năng Gửi Hóa đơn cho CQT.

 • Phần mềm chuyển tiếp đến MISA meInvoice, để người dùng tiếp tục thực hiện thao tác Gửi hóa đơn đến CQT.

 • Tại đây, chương trình hiển thị tổng số lượng hóa đơn gửi cơ quan thuế bao gồm hóa đơn gốc phát hành từ MISA SME và toàn bộ hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát hành từ meInvoice.
 • Có thể xem trước danh sách hóa đơn trước khi gửi dữ liệu đến CQT bằng cách nhấn Xem danh sách hóa đơn.
 • Ký số lên danh sách hóa đơn.
 • Nhấn Gửi. Chương trình chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

 • Kế toán có thể tra cứu lại lịch sử truyền nhận bất cứ thông điệp nào đã gửi/nhận với CQT.

Cập nhật 16 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan