Nhập khẩu chính sách giá

1. Nội dung

Cho phép nhập khẩu từ excel chính sách giá bán, chiết khấu được áp dụng cho một số mặt hàng, một lớp khách hàng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Hướng dẫn

1. Trên giao diện thiết lập chính sách giá, chọn Nhập khẩu từ excel

2. Thực hiện các bước nhập khẩu chính sách giá

Bước 1: Tải tệp dữ liệu mẫu

 • Tùy chọn đối tượng thiết lập chính sách giá
  • Áp dụng cho: Mặt hàng/Nhóm mặt hàng
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng/Nhóm khách hàng/Tất cả khách hàng
 • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải về mẫu chương trình cung cấp sẵn tương ứng với từng nhóm tùy chọn đối tượng chính sách giá đã thiết lập ở trên.

Bước 2: Nhập số liệu vào tệp mẫu đã tải

Người dùng thực hiện khai báo nội dung, số liệu chính sách giá tương ứng trên file nhập khẩu vừa tải về.

Bước 3: Chọn tệp để nhập khẩu

 • Sau khi khai báo xong, chọn tệp nhập khẩu:
  • Chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu
  • Chọn sheet chứa dữ liệu
 • Nhấn Thực hiện

Bước 4: Kiểm tra lại kết quả nhập khẩu

 • Sau khi nhập khẩu thành công, kiểm tra lại các thông tin vừa nhập khẩu trên giao diện xây dựng chính sách giá
 • Hoàn thiện các thông tin khác và tiếp tục thiết lập chính sách giá.
Cập nhật 1 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan