1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp khi đăng nhập
 6. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Người dùng không được quyền làm việc với dữ liệu này”?

Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Người dùng không được quyền làm việc với dữ liệu này”?

1. Biểu hiện

Khi đăng nhập phần mềm, chương trình cảnh báo và không thể tiếp tục đăng nhập:

2. Nội dung

Phim hướng dẫn xử lý

 

Không đăng nhập được phần mềm do tài khoản đăng nhập chưa được phân quyền làm việc với dữ liệu hiện tại (Trên danh sách quản lý người dùng không có tài khoản này).

 • Nếu đăng nhập lần đầu vào dữ liệu tạo mới bằng tài khoản khác với số điện thoại đăng ký dữ liệu: Vui lòng đăng nhập phần mềm bằng Số điện thoại đã đăng ký dữ liệu tạo mới và bỏ trống mật khẩu.
 • Nếu tài khoản người dùng chưa được phân quyền làm việc với dữ liệu: Vui lòng liên hệ với Giám đốc hoặc Kế toán trưởng (Người có quyền quản trị cao nhất) để được thêm và phân quyền làm việc với dữ liệu này.
 • Nếu đăng nhập vào dữ liệu nhận bàn giao từ người khác:
  • Với tài khoản người dùng tiếp nhận vai trò Quản trị hệ thống: Vui lòng liên hệ người đã bàn giao để thực hiện bàn giao quyền quản trị.
  • Với tài khoản người dùng tiếp nhận bàn giao từ nhân viên đã thôi việc hoặc nhận chuyển quyền sử dụng từ Nhân viên khác sang: Vui lòng liên hệ với Giám đốc hoặc Kế toán trưởng để thực hiện thay thế người sử dụng
Cập nhật 8 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan