1. Trang chủ
  2. Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng

1. Nội dung

Hướng dẫn phân quyền để nhân viên Kế toán có quyền đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.

2. Các bước thực hiện

Các bước thực hiện khai báo người dùng và phân quyền vai trò tương ứng cho người dùng tham khảo theo hướng dẫn Tại đây.

3. Lưu ý

  • Để phân quyền lại cho vai trò. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Để khai báo vai trò mới. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Để thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Để xóa quyền truy cập của người dùng hoặc thay thế người dùng. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 1 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?