Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử MB với JetPay BankHub

Từ ngày 17/4/2024, MBBank triển khai tính năng đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank.

Từ 17/4/2024 đến trước 1/5/2024: Các khách hàng đã có TK Biz MBBank nhưng chưa đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank thì vẫn tiếp tục dùng được các tính năng thuộc nghiệp vụ chi. Người dùng có thể đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank từ 17/4/2024

Từ 1/5/2024, những Khách hàng chưa đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank sẽ không sử dụng được các tính năng thuộc nghiệp vụ chi của MBBank trên JetPay BankHub

Tham khảo HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ/HỦY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG BANKHUB TRÊN BIZ MBBANK

Cập nhật 3 Tháng Năm, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan