Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngân hàng Techcombank

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này máy tính phải có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử.

Lưu ý: Trường hợp chưa thiết lập mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức thì cần thiết lập bổ sung như sau.

2. Thực hiện Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Chỉ cần thực hiện một lần duy nhất).

  • Đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ và nhấn Hoàn tất.
  • Điền thông tin cá nhân của người thực hiện xác thực. Nhấn Đồng ý.

3. Chọn ngân hàng Techcombank.

Lưu ý: Trường hợp trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng chỉ có mình tài khoản Techcombank là tài khoản của Ngân hàng có liên kết với MISA thì sẽ không có bước chọn Ngân hàng kết nối mà chương trình sẽ ngầm định tài khoản kết nối là tài khoản Techcombank.

4. Nhấn Đăng ký mở tài khoản và khai báo các thông tin tương ứng. Ngân hàng sẽ liên hệ để hướng dẫn thủ tục mở tài khoản cho quý khách.

Cập nhật 9 Tháng Tư, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan