1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Ngân hàng
  6. Ngân hàng điện tử
  7. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền (tại Ngân hàng kết nối với dịch vụ ngân hàng điện tử JetPay BankHub)

Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền (tại Ngân hàng kết nối với dịch vụ ngân hàng điện tử JetPay BankHub)

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấpUNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Ví dụ: Bài viết hướng dẫn lập và duyệt lệnh chuyển tiền của ngân hàng Vietinbank khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Jetpay BankHub. (Các ngân hàng theo danh sách đáp ứng cũng thực hiện tương tự).

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trực tuyến trên MISA SME

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

4. Nhấn Tiếp tục.

5. Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi GĐ duyệt lệnh để gửi lệnh lên Ngân hàng.

6. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý:

  • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2: Duyệt lệnh chuyển tiền

Thực hiện tương tự như khi duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống BankHub cũ với từng ngân hàng cụ thể. (VD: Xem ngân hàng Vietinbank tại đây).

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 26 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan