Thiết lập kết nối ngân hàng điện tử (JetPay BankHub)

1. Mục đích

Sau khi kết nối với dịch vụ Ngân hàng JetPay BankHub, người dùng nên thiết lập hệ thống Jetpay BankHub kết nối cho từng ngân hàng theo nhu cầu sử dụng của đơn vị.

Sau khi người dùng thiết lập kết nối, chương trình sẽ ngầm định lưu thiết lập kết nối ngân hàng này theo dữ liệu và chi nhánh.

2. Hướng dẫn
  • Trên giao diện sau khi kết nối thành công với dịch vụ Ngân hàng điện tử JetPay BankHub, chọn Thiết lập kết nối.

  • Tìm kiếm ngân hàng đơn vị đang sử dụng và tích chọn kết nối với Hệ thống cũ hoặc Hệ thống mới.
  • Nhấn Áp dụng. Chương trình sẽ ngầm định lưu thiết lập kết nối ngân hàng này theo dữ liệu và chi nhánh.

Lưu ý:

    • Kết nối với Hệ thống cũ: Nếu đơn vị sử dụng tài khoản VCB-iB@nking
    • Kết nối với Hệ thống mới: Nếu đơn vị sử dụng tài khoản VCB-DigiBiz 

 

Cập nhật 26 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan