Kết nối với dịch vụ Ngân hàng điện tử Jetpay BankHub

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối dịch vụ ngân hàng điện tử JetPay BankHub trên phần mềm MISA SME. Sau khi kết nối với ngân hàng, kế toán mới thực hiện được các chức năng Chuyển tiền TTDuyệtTra cứu số dư TK và Tra cứu lịch sử giao dịch.

Tham khảo thêm:

2. Các bước thực hiện

Ví dụ: Hướng dẫn Kết nối ngân hàng Vietinbank với dịch vụ ngân hàng điện tử Jetpay BankHub để thực hiện các nghiệp vụ liên quan (Các ngân hàng theo danh sách đáp ứng cũng thực hiện tương tự).

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này máy tính phải có kết nối Internet.

1.Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử.

2. Thực hiện Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Chỉ cần thực hiện một lần duy nhất).

3. Chọn ngân hàng thực hiện kết nối.

Lưu ý: Trường hợp trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng chỉ có 1 tài khoản ngân hàng là tài khoản có liên kết với MISA thì sẽ không có bước chọn Ngân hàng kết nối mà chương trình sẽ ngầm định tài khoản kết nối là tài khoản trong danh mục.

4. Nhấn Kết nối ngay.

5. Nhập tài khoản Kết nối ngân hàng điện tử (là tài khoản Internet Banking lập lệnh (Maker) ). Nhấn Đăng nhập.

Cập nhật 1 Tháng Bảy, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan