Tùy chỉnh mẫu chứng từ theo mẫu trộn sẵn

1. Nội dung

Chương trình cung cấp danh sách các mẫu excel chứng từ đã trộn sẵn, giúp người dùng tải về và thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn khi chỉnh sửa, thiết kế chứng từ.

2. Hướng dẫn
  • Tại giao diện Thiết kế mẫu chứng từ, chọn Tải mẫu Tham khảo
  • Chọn mẫu trộn sẵn mà chương trình đã cung cấp. Nhấn để tải về
  • Bổ sung hoặc chỉnh sửa thiết kế lại mẫu chứng từ tùy theo nhu cầu quản lý
  • Cập nhật file mẫu chứng từ đặc thù vào phần mềm để sử dụng và in ấn
Cập nhật 19 Tháng Sáu, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan