Làm thế nào để in phiếu xuất kho theo nhiều liên?

1. Mục đích

Cho phép người dùng khi in phiếu xuất kho có thể tùy chỉnh thêm số liên nhanh chóng, thay vì phải thao tác sửa mẫu.

2. Hướng dẫn

Chương trình đáp ứng tùy chỉnh in thông tin liên chứng từ trên:

Phiếu xuất kho (Đáp ứng trước R25) Phiếu xuất kho (Đáp ứng từ R25)
1. Mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho
2. Mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5)
1. Mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5 – dành cho giấy in cuộn)
2. Mẫu phiếu xuất kho (Kích thước)
3. Mẫu phiếu xuất kho (Mã quy cách)
4. Mẫu phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng)
5. Mẫu phiếu xuất kho (Nhiều ĐVT)

Cách thực hiện

  • Trên form In phiếu xuất kho (Ví dụ: In mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho mẫu A5), chọn chức năng Tùy chỉnh

  • Trên giao diện Tùy chỉnh font, tại tab Thông tin liên chứng từ, nhập thông tin bao gồm Tên liên, Mục đích
  • Nhấn Đồng ý

  • Chương trình hiển thị tên liên trên phiếu xuất và ngầm định in hết các liên của từng phiếu xuất (In hết liên 1, 2, 3 của phiếu xuất kho này rồi in tiếp phiếu xuất khác)

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan